Wednesday, August 24, 2016

טרור אסלאמי - 532 הרוגים ביממה האחרונה

300 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" נהרגו בניגריה; 120 הרוגים בסוריה; 46 הרוגים בעיראק; 15 טרוריסטים מוסלמים ו-3 אזרחים נהרגו באפגניסטן;  15 הרוגים בתימן; 12 חיילים ו-3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בלוב; 8 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 2 לוחמים כורדים, 2 חיילים ושומר נהרגו בטורקיה; אישה נהרג בדארפור; חייל אמריקאי נהרג באפגניסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בלוב, בסומליה, בניגריה, במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 532 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים וצבאיים בסוריה מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות רבות שנערכו בידי הצבא הסורי, חיל-האוויר הרוסי וכן בהפגזות של טורקיה על יעדים של ארגון "המדינה האסלאמית" בסוריה. מקורות מקומיים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים מאוד באזור אל-רקה, באזורים ליד הגבול הטורקי, במחוז חאלב, באידליב, בדרעא ובמקומות רבים נוספים. דוברים צבאיים מסרו על הריגתם של שורה של מפקדים בכירים בארגוני הטרור האסלאמיים הפועלים במחוז חאלב בקרבות שהיו בימים האחרונים. מקורות כורדיים מסרו על יום נוסף של קרבות באזור העיר חסכה נגד הצבא הסורי.

Syria War news : UN calls on the world to stop violence in aleppo

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של 46 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-14 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים שיעים וסונים בתימן מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של כ-15 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן. מקורות רשמיים מסרו על חיסולו של מפקד משטרה בכיר בעיר עדן בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית".
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בלוב מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של 12 חיילים בקרבות שהיו באזור העיר סירט במהלך היומיים האחרונים. מקורות נוספים מסרו על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות אווירית שהייתה באזור העיר סירט.
--
אפגניסטן – טרור – ארה"ב: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של 15 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן. גורמים תקשורתיים מסרו על 3 אזרחים אפגאנים שנהרגו מפיצוץ של מטעני-חבלה ומירי. מקורות ביטחוניים בארה"ב מסרו על הריגתו של חייל אמריקאי בהיתקלות עם טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטלבאן" שפעלו במחוז הלמנד.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה באזור בלוצ'יסטן. כמו כן נמסר מפי גורם צבאי כי במהלך השבוע האחרון נהרגו כ-40 טרוריסטים בפעילות צבאית יזומה שנערכה ליד הגבול המשותף עם אפגניסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של 8 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במרכז המדינה במהלך היממה האחרונה.
--
סודאן – דארפור: מקורות תקשורתיים דארפור מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתה של אישה בפעילות אווירית של סודאן האסלאמית של ממשלת חרטום. דוברים מקומיים מסרו שהאישה נהרגה בהפצצה של חביות-נפץ שהוטלו מהאוויר.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בניגריה מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של כ-300 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יזומה רחבת-הקיף שנערכה מהאוויר באזור צפון ניגריה. בין ההרוגים היו מפקדים בכירים בארגון, וכן נמסר שמנהיג ארגון "בוקו חראם" נפצע בפעולה הצבאית. מפקד חיל-האוויר של ניגריה מסר שהפעילות הצבאית האווירית החלה ב-16 באוגוסט 2016.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-23 באוגוסט 2016 על הריגתם של 2 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום-מזרח טורקיה. כמו כן נמסר על הריגתם של 2 חיילים טורקים מפיצוץ של מטען-חבלה. עוד נמסר על הריגתו של שומר כפרי מירי של אנשי המחתרת הכורדית שפעלו בדרום-מזרח טורקיה.
==
ד"ר יוחאי סלע


Tuesday, August 23, 2016

טרור אסלאמי - 380 הרוגים ביממה האחרונה

238 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 35 הרוגים בתימן; 12 הרוגים באפגניסטן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 4 הרוגים בניגריה; 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" נהרגו בפיליפינים; חייל נהרג בטורקיה; מוסלמי נהרג מירי של חיילים הודים בקשמיר;  23,000 בני-אדם נרצחו בידי ארגון "בוקו חראם" בניגריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בתימן, בסומליה, בניגריה, בסודאן, בלוב, במצרים, בטורקיה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 380 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות שנערכו ברוב הערים המרכזיות של סוריה. גורמים כורדים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים באזורים אחדים לאורך הגבול המשותף עם טורקיה במסגרת קרבות נגד ארגון "המדינה האסלאמית". תושבים מקומיים באזור דמשק מסרו על הריגתם של 5 בני-אדם בהפצצה אווירית של הצבא הסורי. דוברים כורדיים וספים מסרו שכוחותיהם ערוכים לקראת קרבות נוספים באזור העיר חסכה נגד הצבא הסורי ונגד ארגון "חיזבאללה" המסייע למשטר הסורי. דוברים מקומיים באזור העיר חאלב במסרו כי במהלך שלושת השבועות האחרונים נהרגו בעיר יותר מ-460 אזרחים. קרבות עם נפגעים היו אל-חמה, חומס, דמשק, דיר אל-זור, אל-רקה, בצפון מחוז לטקיה, באזור הגבול עם עיראק ובדרעא. מקורות צבאיים בסוריה מסרו על הריגתם של כ-50 טרוריסטים מוסלמים בקרבות שהיו צפונית לעיר אל-חמה במהלך היממה האחרונה.

Teenage suicide bomber stripped of his explosives belt in Iraq

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של 238 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של הוצאות-להורג, בפיגועי טרור, בקרבות ובהפצצות קטלניות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. גורמים מקומיים נוספים מסרו שבין ההרוגים היו גם עשרות שוטרים שהוצאו-להורג לפני חודשים אחדים בידי ארגון "המדינה האסלאמית", אולם רק כעת נמצאו שרידיהם. מקורות צבאיים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-11 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות ביטחוניים בעיראק מסרו על תפיסתו של ילד בן 12 שתכנן לבצע פיגוע התאבדות, בשליחותו של ארגון "המדינה האסלאמית", במסגד שיעי באזור כירכוך.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים סונים ושיעים בתימן מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-35 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו באזורים אחדים ברחבי תימן במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים היו לפחות 20 מאנשי המיליציות השיעיות הפועלת בצפון תימן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-12 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור ובפעולות צבאיות יזומות שנערכו במהלך היממה האחרונה נגד ארגון "הטליבאן".
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם "הטליבאן הפקיסטני" בפעילות צבאית יוזמה שנערכה במחוז חייבאר.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של 4 בני-אדם נוספים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון ניגריה. מקורות מחקריים בניגריה מסרו כי במהלך 7 השנים האחרונות נרצחו 23,000 בני-אדם בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם". במהלך התקופה הנדונה, כ-2.15 מיליון בני-אדם הפכו לפליטים.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתו של חייל טורקי בהיתקלות עם אנשי המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתו של תושב מוסלמי מירי של חיילים הודים במהלך הפגנות אלימות שנערכו נגד הנוכחות הצבאית של הודו בחבל קשמיר. בשבועות האחרונים נהרגו עשרות רבות של תשובים מוסלמים, טרוריסטים מוסלמים וחיילים בעימותים הללו.
--
פיליפינים – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בפיליפינים מסרו ב-22 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום המדינה במהלך היממה האחרונה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, August 22, 2016

טרור אסלאמי - 305 הרוגים ביממה האחרונה

130 הרוגים בסוריה; 60 הרוגים בעיראק; 43 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 20 הרוגים נוספים בטורקיה; 15 בני-אדם ו-2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפיגוע-התאבדות סומליה; 10 הרוגים בתימן; 10 הרוגים בדרום-סודאן; 6 הרוגים בניגריה; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בקשמיר; 3 הרוגים בפיגוע התאבדות בקמרון;  2 שוטרים נהרגו במצרים; הרוג בסעודיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בקשמיר, בלוב, בתימן, במאלי, בסודאן, בסומליה, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן באפגניסטן; סה"כ 305 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים וצבאיים בסוריה מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות צבאיים בסוריה מסרו על קרבות עם עשרות נפגעים באזור העיר חאלב. כמו כן, מקורות צבאיים נוספים מסרו על הריגתם של יותר מ-50 טרוריסטים מוסלמים בקרבות שהיו באזור זה בלבד. קרבות עם נפגעים רבים מאוד היו באזור דיר אל-זור, אידליב, חומס ואל-חמה. בכל האזורים הללו נמסר על מבצעים צבאיים יזומים של הצבא הסורי שנערכו נגד ארוגני הג'יהאד ונגד כוחות המורדים הפועלים באזורים האלה.

15 KILLED IN SOMALIA SUICIDE CAR BOMBINGS 

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 60 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה אחרונה ברחבי עיראק. גורמים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-11 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים-סעודיה: מקורות סונים ושיעים בתימן מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו בין המיליציות הסוניות למיליציות השיעיות. כמו כן נמסר על הריגתו של אזרח סעודי אחד וכן על פציעתם של 6 אזרחים מירי של פצצות מרגמה שנורו בידי המיליציות השיעיות שפעלו מהשטח התימני.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 43 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן" בפעילות צבאית יזומה שנערכה ביממה האחרונה במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 15 בני-אדם בפיגוע-התאבדות שהתבצע עם מכונית-תופת בידי  2 טרוריסטים מוסלמים מארגון "של-שבאב" שפעלו במחוז האוטונומי פונטלנד. בין ההרוגים היו סטודנטים ואנשי כוחות-הביטחון של פונטלנד.
--
דרום-סודאן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בדרום-סודאן מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 10 בני-אדם בקרבות שפרצו בין כוחות-הביטחון של דרום-סודאן לבין מורדים מקומיים הפועלים בדרום המדינה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 6 בני-אדם בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון ניגריה. כמו כן נמסר על חטיפתם של 13 תושבים בידי הארגון.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 2 שוטרים מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור העיר קהיר.
--
טורקיה – טרור: מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על 20 הרוגים נוספים בפיגוע ההתאבדות שהתבצע ליד הגבול עם סוריה ב-20 באוגוסט 2016. בכך עלה מספר ההרוגים בפיגוע ל-50 בני-אדם.  מרבית הנרצחים היו כורדים. גורמים בטורקיה מסרו שנער ב-13 ביצע את הפיגוע.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות עם כוחות-הביטחון של הודו הפועלים באזור חבל קשמיר ההודי. בחודש האחרון נהרגו בקשמיר עשרות רבות של אזרחים, טרוריסטים מוסלמים וחיילים בקרבות, בהיתקלויות ובהפגנות אלימות מאוד של מוסלמים.
--
קמרון – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים רשמיים בקמרון מסרו ב-21 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 בני-אדם בפיגוע-התאבדות שהתבצע בידי טרוריסט מוסלמי מארגון "בוקו חראם" שהצליחו לחדור לקמרון מאזור הגבול המשותף עם ניגריה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Sunday, August 21, 2016

טרור אסלאמי - 214 הרוגים ביממה האחרונה

100 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בטורקיה בפיגוע התאבדות; 30 הרוגים בתימן; 25 הרוגים בעיראק; 10 הרוגים באפגניסטן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" נהרגו ברואנדה; 4 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; חייל נהרג במצרים; לוחם במחתרת הכורדית נהרג בטורקיה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בקשמיר, בלוב, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במאלי, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 214 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי סוריה בידי הצבא הסורי, הכוחות הרוסיים וכן גם הכוחות האמריקאים שפעלו מהגבול הטורקי. מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים באזור העיר חסכה, חאלב, חומס, אל-חמה, דרעא, דיר אל-זור, מנביג', בצפון מחוז לטקיה ולאורך הגבול המשותף עם טורקיה. מקורות בלבנון מסרו על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "חיזבאללה" בקרבות שהיו באזור העיר חאלב – בין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון. מקורות מדינים בטורקיה מסרו ש"אסד יכול להיות חלק מהפתרון המדיני בתקופת המעבר בסוריה".

30 killed, 94 injured as blast rips through wedding ceremony in Turkey

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 25 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בהפגזות ובקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. גורמים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-6 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים היו גם 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שהוצאו-להורג בשל הריגתם של 87 בני-אדם.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים שיעים בתימן מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 15 בני-אדם בסדרה של הפצצות אוויריות של סעודיה שנערכו באזור הגבול המשותף עם תימן. מקורות נוספים מסרו שהמיליציות השיעיות הפרו-איראניות הוציאו-להורג 15 חיילים מהמשמר הרפובליקני המזוהה עם ממשלת עדן ועם הקואליציה הסעודית.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 10 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו נגד ארגון "הטליבאן" הפועל ברחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם "הטליבאן הפקיסטני" בהפצצה אווירית שנערכה ליד הגבול המשותף עם אפגניסטן.
--
רואנדה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים ברואנדה מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יוזמה שנערכה באזור רוסיצי שבמערב המדינה. יום קודם לכן, נהרג טוריסט מוסלמי נוסף מארגון "אל-שבאב" בפעילות יוזמה שנערכה באזור. כמו כן נמסר על מעצרם של טרוריסטים מוסלמים נוספים המזוהים עם ארגון "אל-שבאב". ככול היודע זאת הפעם הראשונה שארגון "אל-שבאב" ניסה לבסס אחיזה טרוריסטית ברואנדה בעזרת אזרחים מקומיים.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 4 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יוזמה של חיילי "האיחוד האפריקאי" הפועלים בדרום סומליה.
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתו של חייל אחד ועל פציעתם של 5 חיילים נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" הפועלים בצפון סיני.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתו של אחד מאנשי המחתרת הכורדית בהיתקלות שהייתה בדרום-מזרח טורקיה. בהיתקלות נפצעו 5 חיילים טורקים.
--
טורקיה – טרור: מקורות רשמיים בטורקיה מסרו ב-20 באוגוסט 2016 על הריגתם של 30 בני-אדם ועל פציעתם של כ-100 נוספים בפיגוע התאבדות שהתבצע בעיירה הנמצאת ליד הגבול המשותף עם סוריה. גורמים רשמיים האשימו את ארגון "המדינה האסלאמית" במעשה.
==
ד"ר יוחאי סלע


Saturday, August 20, 2016

טרור אסלאמי - 329 הרוגים ביממה האחרונה

150 הרוגים בסוריה; 87 הרוגים בעיראק; 25 הרוגים באפגניסטן; 20 הרוגים בתימן; 20 הרוגים בלוב בפיגוע התאבדות; 9 הרוגים במאלי; 7 נוצרים נרצחו בניגריה בידי מיליציות מוסלמיות; 5 הרוגים בסומליה; 4 הרוגים בפקיסטן; 2 חיילים מצרים נהרגו מירי של צלפים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסומליה, בניגריה, במאלי, בסודאן, בקשמיר, בלוב, בתימן, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בלבנון, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה:כ 329 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים קשים ובהפצצות אוויריות רבות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. דוברים כורדיים ומקורות נוספים מסרו על קרבות קשים עם נפגעים רבים בין הצבא הסורי לבין הכוחות הכורדים הפועלים באזור העיר חסכה. באופן יחסי האזור הזה היה רגוע, אך בכל זאת הצבא הסורי החליט להפציץ מטורות כורדיות רבות בעיר, דבר שגרם למנוסתם של כורדים רבים מהאזור. בקרבות שהיו בחאלב, בחומס ובמחוז אדליב נמסר מפי דוברים מקומיים על עשרות רבות של הרוגים – כולל חיילים סורים, אזרחים, טרוריסטים-מוסלמים  ומורדים. באחדים מהדיווחים נמסר גם על הריגתם של כ-100 חיילים סורים באזור העיר חאלב ביומיים האחרונים. מאידך, דובר צבאי סורי מסר על כ-70 התקפות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה על העיר שבמהלכן נהרגו עשרות רבות של טרוריסטים מוסלמים. גורמים בינלאומיים ומקומיים מנסים פעם נוספת לשכנע את כל הצדדים הלוחמים להסכים על הפסקת-אש הומניטארית באזור חאלב. ארגון "ג'בהת אל-נוסרה" פרסם מנשר הקורא לחסל עלווים בצפון סוריה.

Hasakah :Iran has joined forces with Assad to attack the US backed Kurdish YPG 


Assad Bombing kurds - street-to-street fighting 


--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של 87 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי עיראק. גורמים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-10 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים נוספים מסרו על פיגועי התאבדות באזור העיר בגדאד, וכן על הפצצות-אוויריות שגרמה להריסתן של כ-30 מיכליות דלק של ארגון "המדינה האסלאמית".
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים סונים ושיעים בתימן מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-20 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות של הקואליציה הסעודית הפועלת ברחבי תימן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של 20 בני-אדם ועל פציעתם של 80 בני-אדם נוספים בפיגוע-התאבדות שהתבצע באזור העיר סירט. מרבית הנפגעים עם לוחמים הפועלים במסגרת הממשלה המאוחדת של לוב. ארגון "המדינה האסלאמית" נטל אחריות לפיגוע.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות תקשורתיים וצבאיים באפגניסטן מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-25 בני-אדם – כולל טרוריסטים מוסלמים, חיילים ואזרחים – ביום נוסף של פיגועי-טרור ובהפצצות אוויריות שנערכו נגד ארגון "הטליבאן".
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של 4 בני-אדם מירי של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור בלוצ'יסטן. גורמים צבאיים בפקיסטן מסרו שהמבצע הצבאי בבלוצ'יסטן יימשך גם במהלך הימים הקרובים.
--
סומליה – טרור:מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של פיגועי טרור שהתבצעו בדרום המדינה ובאזור העיר מוגדישו במהלך היממה האחרונה.
--
ניגריה – טרור אסלאמית: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של 7 נוצרים בידי המיליציות השבטיות האסלאמיות הפועלות במרכז ניגריה. גורמים מקומיים האשימו את ממשלת ניגריה שהיא מעלימה עיין מרצח של נוצרים בידי המיליציות האסלאמיות של שבטי הפולאני הפועלות ברחבי ניגריה. במהלך השנה אחרונה נהרגו מאות נוצרים בהתקפות הללו.
--
מאלי – טרור אתני: מקורות תקשורתיים מאלי מסרו ב-19 באוגוסט 2016 על הריגתם של 9 בני-אדם בקרבות בין שתי מליציות אסלאמיות חמושות הפועלות במרכז מאלי.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים במצרים מסרו ב- 19 באוגוסט 016 על הריגתם של 2 חיילים מירי של צלפים שפעלו באזור צפון סיני. גורמים צבאיים מסרו שהירי התבצע בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית".
==
ד"ר יוחאי סלע


Friday, August 19, 2016

טרור אסלאמי - 389 הרוגים ביממה האחרונה

130 הרוגים בסוריה; 128 הרוגים בעיראק; 55 הרוגים באפגניסטן; 27 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" נהרגו בקמרון;  25 הרוגים בתימן; 6 טרוריסטים מוסלמים נהרגו ברוסיה; 5 חיילים ו-3 שוטרים נהרגו בטורקיה בשני פיגועי טרור; 5 הרוגים בניגריה בהתקפה של ארגון "בוקו חראם"; 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" נהרגו בסומליה; 2 חיילים נהרגו בפקיסטן; 17,723 עצירים נרצחו בסוריה מאז חודש מרס 2011; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בסודאן, בתימן, בניגריה, במאלי, בסומליה, במצרם, בטורקיה, בקשמיר, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 389 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בסוריה מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-130 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות קשות מאוד שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. גורמים מקומיים נוספים ומקורות ברוסיה מסרו על הריגתם של עשרות רבות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בעקבות הפצצות אוויריות קשות של רוסיה שנערכו באזור דיר אל-זור. ארגון "אמנסטי" מסר על הריגתם של 17,723 בני-אדם שנכלאו בביתי-כלא של המשטר הסורי מאז שהחלה מלחמת-האזרחים בסוריה בחודש מרס 2011.  מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים, כולל אזרחים, ביום נוסף של קרבות דמים שהיו באזור העיר חאלב. – גורמים צבאיים בסוריה מסרו על הריגתם של 70 מורדים במהלך היממה האחרונה רק באזור העיר חאלב. מקורות כורדיים בסוריה מסרו שהצבא הסורי הפציץ מהאוויר מטרות כורדיות בצפון סוריה.

Terror in Turkey

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים וצבאיים בעיראק מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 128 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה אחרונה ברחבי עיראק. מקורות צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-13 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. עיראק הוציאה-להורג 33 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שרצחו כ-1,700 בני-אדם. גורמים ביטחוניים בארה"ב מסרו שהמיליציות השיעיות בעיראק הנתמכות בידי עיראק מונות יותר מ-80,000 לוחמים.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים שיעים וסונים בתימן מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-25 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי הקואליציה הסעודית הפועלת בתימן.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 55 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור ובקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה ברחבי אפגניסטן. בין ההרוגים היו לפחות 20 חיילים אפגאנים, וכן יותר מ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן". כמו כן נמסר על הריגתם של 3 אזרחים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן".
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 2 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "הטליבאן הפקיסטני" הפועל באזור מחוז חייבאר. גורמים צבאיים נוספים מסרו על הפצצות אוויריות של פקיסטן שנערכו בשטח האפגאני נגד טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגונים פקיסטניים.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים בסומליה מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יוזמה שנערכה במהלך היממה האחרונה נגד הארגון הפועל בדרום סומליה.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 5 אזרחים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון המדינה נגד שיירה של פליטים.
--
קמרון – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים רשמיים בקמרון מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 27 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית יוזמה שנערכה באזור הגבול המשותף עם ניגריה.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-18 באוגוסט 2018 על הריגתם של 3 שוטרים ועל פציעתם של כ-100 אזרחים מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי אנשי המחתרת הכורדית שפעלו ליד תחנת משטרה מקומית הנמצאת בדרום מזרח טורקיה. כמו כן נמסר על הריגתם של 5 חיילים ועל פציעתם של 8 חיילים נוספים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי אנשי המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה. ביומיים האחרונים נהרגו בטורקיה 14 בני-אדם ונפצעו יותר מ-200 נוספים בשלושה פיגועי טרור שהתבצעו בדרום-מזרח המדינה.
--
רוסיה – טרור אסלאמי: מקורות רשמיים ברוסיה מסרו ב-18 באוגוסט 2016 על הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה באזור העיר סנט פטרסבורג. מקורות רשמיים נוספים מסרו שהשישה הגיעו מאזור צפון הקווקז.
==

ד"ר יוחאי סלע

Thursday, August 18, 2016

טרור אסלאמי - 357 הרוגים ביממה האחרונה

167 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 60 הרוגים בתימן; 25 הרוגים באפגניסטן; 9 חיילים נהרוג בלוב; 7 הרוגים בסעודיה; 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" נהרגו בניגריה; 3 חיילים נהרגו בקשמיר;  3 הרוגים בטורקיה מפיצוץ של מכונית-תופת; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו סומליה, בסודאן, בלוב, במאלי, בתימן, בניגריה, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 357 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה של קרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות רחבות-הקיף שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות נוספים, כולל מקורות צבאיים בסוריה, מסרו שעיקר במאמץ של הימים האחרונים מתרכז באזור העיר חאלב ובמחוז אידליב. ועם זאת, נמסר על קרבות עם נפגעים רבים גם באזור מחוז דמשק, בדיר אל-זור, בדרעא, באל-חמה במחומס ובצפון מחוז לטקיה.

Syria: Rocket attack kills at least seven in Aleppo’s Salaheddine district

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של 167 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור קטלניים, בקרבות קרקעיים ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-13 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים – סעודיה: מקורות תקשורתיים שיעים וסונים בתימן מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של כ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים ובהפצצות אוויריות רבות שנערכו במהלך היממה הקודמת ברחבי תימן. מקורות שיעים מסרו על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם במהלך היום – רובם אנשי מיליציה פרו-סעודית. מקורות בסעודיה מסרו על הריגתם של 7 בני-אדם בהפצצה של אנשי המיליציות השיעיות שפעלו באזור הגבול המשותף עם תימן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בלוב מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של 9 חיילים בקרבות שנערכו באזור העיר סירט נגד ארגון "המדינה האסלאמית". דוברים צבאיים בלוב מסרו פעם נוספת שהצבא הלובי הצליח להשתלט על מרכז העיר סירט.
--
אפגניסטן – טרור – טליבאן: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של 25 טרוריסטים מוסלמים, אזרחים וחיילים בסדרה של פיגועי טרור ובהפצצות אוויריות שנערכו ברחבי אפגניסטן. פקיסטן הודיעה שכוחותיה ערכו הפצצות אוויריות על ידעי טרור הנמצאים בגבול פקיסטן-אפגניסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" במהלך פעולה צבאית יזומה שהביאה לחילוצם של 88 בני-אדם שהיו בשבי הארגון.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות צבאיים בהודו מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 חיילים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים שפעלו באזור חבל קשמיר ההודי. במהלך השבועות אחרונים נהרגו יותר מ-60 בני-אדם בחבל קשמיר בקרבות ובעימותים אלימים בין חיילים הודים למוסלמים מקומיים המתגוררים בחבל.
--
טורקיה – כורדים: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-17 באוגוסט 2016 על הריגתם של 3 בני-אדם ועל פציעתם של 40 נוספים מפיצוץ של מכונית תופת שהופעלה בידי אנשי המחתרת הכורדית הפועלת בדרום-מזרח טורקיה.
==
ד"ר יוחאי סלע