Thursday, February 23, 2017

טרור אסלאמי - 301 הרוגים ביממה האחרונה

150 הרוגים בעיראק; 70 הרוגים בסוריה; 30 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 17 לוחמים כורדים נהרגו בטורקיה; 12 הרוגים בתימן; 12 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בסומליה; 10 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בבנגלדש, בקשמיר, בניגריה, במאלי, בסומליה, בסודאן, בתימן, בלוב, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; 301 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-70 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. קרבות עם נפגעים רבים היו באזור העיר אל-ראקה, בדיר אל-זור ובמחוז אידליב. גורמים נוספים מסרו על הריגתם של יותר מ-25 אזרחים בהפצצות אוויריות של הצבא הסורי שנערכו באזור אידליב בחומס. כמו כן נמסר על הריגתם של 11 אזרחים נוספים בקרבות שהיו באזור העירה אל-באב. דוברים נוספים בסוריה מסרו כי במהלך היממה האחרונה היו עשרות רבות של נפגעים בקרבות שהיו במחוז אידליב בין שני ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים במחוז. מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו שישראל תקפה בסוריה שיירה של משאיות שהובילו נשק עבור חיזבאללה. מקורות ביטחוניים בטורקיה מסרו על כ-100 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שנותרו בסך-הכל בעיירה אל-באב.

22 people killed in raids near Syria's Idlib schools

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-150 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-8 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות צבאיים נוספים מסרו על הריגתם של עשרות רבות של טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בקרבות שהיו במחוז נינווה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתו של סגן-הרמטכ"ל התימני בקרבות עם המיליציות השיעיות הפועלות באזור העיר מוחה. יחד עמו נהרגו לפחות 11 חיילים וקצינים נוספים שנפגעו מירי של טיל.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה במזרח אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-10 טרוריסטים מוסלמים בסדרה של פעולות צבאיות יזומות שנערכו בצפון-מערב פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות צבאיים ב"איחוד האפריקאי" מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום סומליה.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-22 בפברואר 2017 על הריגתם של 17 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה בדרום-מזרח טורקיה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Wednesday, February 22, 2017

טרור אסלאמי - 297 הרוגים ביממה האחרונה

140 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 20 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באפגניסטן; 15 טרוריסטים מוסלמים ו-6 אזרחים נהרגו בפקיסטן;  12 טרוריסטים מוסלים נהרגו בחיסול-ממוקד אמריקאי באפגניסטן; 10 הרוגים בתימן; 10 הרוגים בניגריה בהתקפות של מיליציות אסלאמיות; 2 הרוגים בלוב; חייל טורקי נהרג בצפון סוריה; טרוריסט מוסלמי נהרג בקשמיר ההודית; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בניגריה, בסודאן, במאלי, בסומליה, בקמרון, בקשמיר, בלוב, בתימן, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 297 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה של קרבות קשים ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברוב הערים המרכזיות של סוריה. מקורות ביטחוניים בטורקיה מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 45 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שנפגעו בפעילות צבאית אווירית של טורקיה שנערכה בצפון סוריה. דוברים המורדים באזור העיר דרעא מסרו על הצלחות קרקעיות נוספות מול הצבא הסורי בעיקר באזור משלוש הגבולות בין ירדן, סוריה וישראל. מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים במזרח העיר חאלב. גם באזור העיר דמשק, באזור חומס ובמחוז אידליב נרשמו נפגעים רבים בקרב כל הכוחות הלוחמים באזורים הללו. מקורות צבאיים בטורקיה מסרו על הריגתו של חייל טורקי מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בצפון סוריה.

Bomb blaster suicide caught in Pakistan
--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-140 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור קטלניים, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-12 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה אחרונה. מקורות צבאיים נוספים מסרו על הריגתם של מפקדים בכירים בארגון "המדינה האסלאמי>, בפעולות אוויריות שהיו במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים שיעים בתימן מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של לפחות 10 בני-אדם בהתקפות של המיליציות השיעים שפעלו באזורים אחדים ברחבי תימן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות תקשורתיים לוב מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של 2 בני-אדם בקרבות שהיו במהלך היממה האחרונה באזור העיר זליטן הנמצאת מערבית לעיר מיסרטה.
--
אפגניסטן – חיסולים-ממוקדים אמריקאים: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בחיסול-ממוקד אמריקאי שנערך במחוז ננגרהאר.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-20 טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-21 בפברואר 2016 על הריגתם של 6 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "הטליבאן הפקיסטני" שפעלו במתחם משפטי בצפון-מערב פקיסטן. במהלך הפיגוע נהרגו 3 טרוריסטים מוסלמים מירי של שוטרים שהיו במקום. כמו כן נמסר מפי מקורות צבאיים על הריגתם של 12 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז ווזיריסטן.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתם של 10 בני-אדם נוספים בהתקפות של מיליציות אסלאמיות חמושות הפועלות באזור העיר קדונה.
--
הודו – טרור אסלאמי – קשמיר: מקורות תקשורתיים בהודו מסרו ב-21 בפברואר 2017 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי בהיתקלות עם חיילים הודים הפועלים באזור חבל קשמיר ההודי.
==
ד"ר יוחאי סלע


Tuesday, February 21, 2017

טרור אסלאמי - 291 הרוגים ביממה האחרונה

150 הרוגים בעיראק; 60 הרוגים בסוריה; 25 טרוריסטים מוסלמים ו-10 אזרחים נהרגו באפגניסטן; 24 אזרחים נהרגו בניגריה בהתקפה של ארגון "בוקו חראם" ושל המיליציות האסלאמיות;  10 הרוגים בתימן; 7 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 4 חיילים רוסים נהרגו בסוריה; לוחם כורדי נהרג בטורקיה; 2 רקטות נורו לעבר ישראל ממצרים; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בסודאן, בסומליה, בניגריה, בקשמיר, בלוב, בתימן, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 291 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות נוספים מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. מקורות בטורקיה מסרו שבין ההרוגים היו לפחות 30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית, שנפגעו בפעילות צבאית של טורקיה. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו על עשרות טרוריסטים מוסלמים שנהרגו בקרבות שהיו במחוז אידליב ובחומס שנערכו בין שני ארגוני טרור אסלאמיים. מקורות אזרחיים בדרעא מסרו על הריגתם של 4 מורדים בהפצצה אווירית של הצבא הסורי שנערכה באזור. מקורות נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים גם במחוז ריף דמשק. מקורות צבאיים ברוסיה מסרו על הריגתם של 4 חיילים רוסים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו נגד שיירה צבאית שעשתה את דרכה במחוז חומס ב-16 בפברואר 2017.

Somalia: Dozens killed in Mogadishu market blast

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-150 בני-אדם ביום של קרבות קשים ובהפצצות אוויריות שנערכו בעיקר באזור העיר מוסול. דוברים צבאיים בעיראק מסרו שמרבית הנפגעים היו באזור העיר מוסול, וכן נמסר על קרבות עם נפגעים ב-8 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. מקורות ביטחוניים בטורקיה מסרו על הריגתם של 34 מאנשי המחתרת הכורדית בהפצצה אווירית שנערכה בצפון עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות אזרחיים בתימן מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-10 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי תימן. מקורות רשמיים בתימן על חטיפתם של 12 אנשי סיוע מקומיים בידי טרוריסטים מוסלמים שיעים שפעלו באזור העיר חודיידה. אנשי הסיוע פעלו בשם ארגון נורבגי המסייע לפליטים.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בתימן מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתם של 25 טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים בפעילות צבאית יזומה שנערכה נגד ארגון "המדינה האסלאמית" וארגון "הטליבאן" כמו כן נמסר על הריגתם של 10 אזרחים מפיצוץ של רימון-יד שהושלך בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "הטליבאן".
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתם של 7 טרוריסטים מוסלמים בפעילות משטרתית יזומה שנערכה במהלך היממה אחרונה באזור העיר קראצ'י.
--
ניגריה – טרור אסלאמי: מקורות תקשורתיים בניגריה מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתם של 3 אזרחים בהתקפה של טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם" שפעלו בצפון ניגריה. מקורות רשמיים בניגריה מסרו על הריגתם של 21 בני-אדם בהתקפה של מיליציות אסלאמיות חמושות שפשטו על כפרים הנמצאים באזור העיר קדונה.
--
מצרים – טרור – ישראל: מקורות צבאיים בישראל מסרו ב-20 בפברואר 2017 על ירי של 2 רקטות שנורו לעבר העיר אילת, בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו מהשטח המצרי. ארגון "המדינה האסלאמית" מסר שישראל חיסלה 5 טרוריסטים מוסלמים חברי הארגון בפעילות אווירית שנערכה בצפון סיני.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-20 בפברואר 2017 על הריגתו של אחד מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית שנערכה במזרח טורקיה.
==

ד"ר יוחאי סלע

Monday, February 20, 2017

טרור אסלאמי - 264 הרוגים ביממה האחרונה

90 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בסוריה; 41 הרוגים בסומליה ביום של טרור; 17 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 15 טרוריסטים מוסלמים ו-12 אזרחים נהרגו באפגניסטן; 5 הרוגים בתימן; 3 טרוריסטים מוסלמים נהרגו במצרים; מפקד בכיר נהרג בלוב; פיגועים וקרבות נוספים היו בקשמיר, בבנגלדש, בפיליפינים, בצ'אד, בקמרון, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בלוב, בתימן, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 264 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים נוספים מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-80 בני-אדם בסדרה ארוכה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה האחרונה ברחבי סוריה. דוברים בארגון "המדינה האסלאמית" מסרו על הריגתם של יותר מ-30 לוחמים כורדים בקרבות שהיו בצפון סוריה. מקורות אזרחיים מסרו על הריגתם של 19 בני-אדם בהפצצה אווירית של הצבא הסורי שנערכה  במהלך הלוויה שנערכה באזור דמשק. גורמים צבאיים בטורקיה מסרו על הריגתם של יותר מ-30 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית, בהפצצות אוויריות שהיו בצפון סוריה. קרבות נוספים עם נפגעים רבים היו באזור מחוז דרעא ובמחוז אידליב.

Iraqi government announces west Mosul operation

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-90 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-התאבדות קטלניים, בקרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו במהלך היממה האחרונה בצפון עיראק. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-11 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. דובר צבאי רשמי בעיראק מסרו על תחילתו של מצבע צבאי נרחב לשחרורו של האזור המערבי של העיר מוסול.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של 5 בני-אדם בסדרה של קרבות בין המיליציות הסוניות למיליציות השיעיות הפועלות ברחבי תימן.
--
לוב – מלחמת-אזרחים: מקורות רשמיים בלוב מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתו של מפקד היחידות המיוחדות של הצבא הלובי בקרבות שהיו באזור העיר בנגאזי נגד אנשי מיליציה אסלאמית רדיקלית הפועלת במובלעת הנמצאת באזור.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של 17 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה ליד הגבול המשותף עם אפגניסטן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של 15 טרוריסטים מוסלמים ושל 12 אזרחים בסדרה של פעולות צבאיות יזומות ובפיגועי-טרור קטלניים שהתבצעו בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "הטליבאן".
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים סומליה מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של 39 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו במרכז מסחרי באזור העיר מוגדישו. בין ההרוגים היו אזרחים וחיילים. שעות אחדות לפני כן, נהרגו 2 פקידים בכירים מירי של טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב" שפעלו גם הם באזור העיר מוגדישו. 
--
מצרים – טרור: מקורות צבאיים במצרים מסרו ב-19 בפברואר 2017 על הריגתם של 3 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה בצפון-סיני. בין ההרוגים היה מפקד בכיר בארגון.
==
ד"ר יוחאי סלע

Sunday, February 19, 2017

טרור אסלאמי - 288 הרוגים ביממה האחרונה

100 הרוגים בסוריה; 70 הרוגים בעיראק; 60 טרוריסטים מוסלמים נוספים נהרגו ברחבי פקיסטן; 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" נהרגו באפגניסטן; 10 הרוגים בתימן; 9 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה; 2 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בטוניסיה; פעוט ומאבטח נהרגו בטורקיה מפיצוץ של מכונית-תופת ליד הגבול המשותף עם סוריה; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בקשמיר, בסומליה, בסודאן, בניגריה, במאלי, בלוב, בתימן, בפיליפינים, בקמרון, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 288 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-100 בני-אדם בסדרה ארוכה מאוד של קרבות ובהפצצות אוויריות קשות שנערכו בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. מקורות אזרחיים מסרו על עשרות הפצצות אוויריות של רוסיה שנערכו באזור העיר דרעא לאחר כישלונו של הצבא הסורי מול ארגוני המורדים הפועלים באזור כולו. לצבא הסורי נגרמו בימים האחרונים עשרות נפגעים כולל אנשי מיליציות שיעיות המסיעים לצבא הסורי. מקורות נוספים מסרו על עשרות נפגעים בקרבות שהיו במחוז אידליב. קרבות עם נפגעים היו בצפון סוריה, בחומס, באל-חמה ובזיר אל-זור. דובר צבאי סורי מסר על הצלחות קרקעיות באזור העיר תדמור במהלך היממה האחרונה.

Car bomb kills young child in Turkey's south east

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים עיראק מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-70 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור קטלניים, בקרבות ובהפצצות אוויריות שהיו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים בעיראק מסרו על קרבות עם נפגעים ב-13 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-10 בני-אדם בסדרה של קרבות שהיו בין המיליציות הסוניות למיליציות השיעיות הפועלות ברחבי תימן. דוברים שיעים מסרו כי בימים האחרונים נהרגו חיילים סעודים רבים בסדרה של קרבות שהיו ברחבי תימן.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות צבאיים באפגניסטן מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של 35 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במחוז ננגרהאר במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צביים פקיסטן מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-60 טרוריסטים מוסלמים בפעילות צבאית יזומה שנערכה ברחבי פקיסטן בעקבות פיגועי-ההתאבדות שהתבצע במקדש סופי שבמהלכו נהרגו יותר מ-75 בני-אדם. עד כה נהרגו במבצע יותר מ-100 טרוריסטים מוסלמים.
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של 9 טרוריסטים מוסלמים נוספים בפעילות צבאית נוספת שנערכה במהלך היממה האחרונה. עד כה נהרגו 14 טרוריסטים מוסלמים במבצע צבאי שנערך ביומיים האחרונים.
--
טוניסיה – טרור: מקורות צבאיים בטוניסיה מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של 2 טרוריסטים מוסלמים בהיתקלות שהייתה ליד הגבול המשותף עם אלג'יריה.
--
טורקיה – טרור – סוריה: מקורות תקשורתיים בטורקיה מסרו ב-18 בפברואר 2017 על הריגתם של פעוט בן 3 ומאבטח כפרי, כן על פציעתם של 15 בני-אדם מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו ליד הגבול המשותף עם סוריה.
==
ד"ר יוחאי סלע

Saturday, February 18, 2017

טרור אסלאמי - 304 הרוגים ביממה האחרונה

120 הרוגים בסוריה; 50 הרוגים בעיראק; 40 טרוריסטים מוסלמים נהרגו בפקיסטן; 30 טרוריסטים מוסלמים ו-25 חיילים ושוטרים נהרגו באפגניסטן; 15 הרוגים בתימן; 11 הרוגים בניגריה; 5 טרוריסטים מוסלמים נהרגו באלג'יריה;  4 חיילים נהרגו בקמרון; 3 חיילים נהרגו במצרים; חייל נהרג בדארפור; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו בפיליפינים, בקשמיר, בתימן, בסומליה, בסודאן, בניגריה, בקמרון, בצ'אד, במאלי, בלוב, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן; סה"כ 304 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות ערביים מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-120 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו במהלך היממה אחרונה בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. דוברים מקומיים מסרו על קרבות עם נפגעים בצפון-סוריה, בתדמור, בשוליים הכפריים של מחוז חאלב, באידליב, בדיר אל-זור ובמקומות נוספים. גורמים נוספים בסוריה מאשימם את טורקיה בהריגתם של עשרות בני-אדם ביומיים האחרונים. מרבית ההרוגים היו טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים הפועלים בסוריה. גורמים נוספים מסרו על הריגתם של אזרחים בהפצצות אוויריות של ארה"ב שנערכו באזור העיר אל-רקה.

ISIS Blast Kills at Least 45 in Baghdad

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-50 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. דוברים צבאיים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-9 יישובים ברחבי עיראק.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים מסוריה מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-15 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי סעודיה ברחבי תימן במהלך היממה האחרונה.
--
אפגניסטן  - טרור: מקורות תקשורתיים באפגניסטן מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של 30 טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים, וכן על הריגתם של 25 חיילים ושוטרים ביום של קרבות שהיו במחוזות אחדים ברחבי אפגניסטן במהלך היממה האחרונה.
--
פקיסטן – טרור: מקורות צבאיים בפקיסטן מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של 40 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" בסדרה של פעולות צבאיות יוזמות שנערכו בעקבות הפיגוע הקטלני בו נהרגו יותר מ-75 בני-אדם.
--
סודאן – דארפור: מקורות צבאיים בדארפור מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתו של חייל בקרבות שהיו נגד טרוריסטים מוסלמים הפועלים במחבל דארפור.
--
ניגריה – טרור: מקורות צבאיים בניגריה מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של 11 בני-אדם כולל 6 טרוריסטים מוסלמים מתאבדים מארגון "בוקו חראם" בפעילות צבאית שנועדה למנוע פיגועי-התאבדות בצפון ניגריה.
--
קמרון – טרור: מקורות תקשורתיים קמרון מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של 4 חיילים מפיצוץ של מוקש שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "בוקו חראם".
--
אלג'יריה – טרור: מקורות צבאיים באלג'יריה מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של 5 טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה.
--
מצרים – טרור: מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-17 בפברואר 2017 על הריגתם של 3 חיילים מפיצוץ של מטען-חבלה שהופעל בידי טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו במרכז סיני.
==

ד"ר יוחאי סלע

Friday, February 17, 2017

טרור אסלאמי - 336 הרוגים ביממה האחרונה

140 הרוגים בעיראק; 80 הרוגים בפקיסטן בפיגוע-התאבדות ובפעילות צבאית; 60 הרוגים בסוריה; 30 הרוגים בתימן; 16 הרוגים באפגניסטן; 4 הרוגים בסומליה;  3 לוחמים כורדים נהרגו בטורקיה; 2 נוצרים נרצחו במצרים; טרוריסט מוסלמי מארגון "המדינה האסלאמית" נהרג בלבנון; פיגועים וקרבות נוספים עם נפגעים היו במאלי, בסומליה, בניגריה, בסודאן, בלוב, בתימן, בניגריה, בקשמיר, במצרים, בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בפקיסטן ובאפגניסטן;  סה"כ 336 הרוגים ביממה האחרונה;
==
סוריה – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בסוריה ומקורות נוספים מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-60 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בידי כל הכוחות הזרים הפועלים בסוריה. ארגונים לזכויות אדם בסוריה מאשימים את טורקיה בהריגתם של 24 אזרחים בהפצצות אוויריות שהיו בצפון עיראק. מקורות באופוזיציה הסורית מסרו על יותר מ-100 הפצצות אוויריות קשות שנערכו בשולים כפריים של מחוז חאלב. דוברים נוספים מסרו על קרבות עם נפגעים רבים באזור דרעא, וכן על קרבות עם נפגעים בחומס, במחוז אידליב ובאל-חמה. מקורות תקשורתיים בינלאומיים מסרו על הריגתם של יותר מ-150 טרוריסטים מוסלמים במהלך קרבות קשים מאוד שהיו באזור מחוז אידליב בין ארגון "המדינה האסלאמית" לבין ארגון "ג'בהת אל-נוסרה" המזוהה עם ארגון אל-קאעידה. מפקד צבאי בכיר בארה"ב מסר על הריגתם של כ-60,000 טרוריסטים מוסלמים מארגון "המדינה האסלאמית" במבצעים צבאיים של ארה"ב שנערכו בסוריה ובעיראק במהלך השנתיים האחרונות.

At least 74 people were killed including some 30 children in the apparent Islamic State suicide bombing of a Sufi shrine in Pakistan,

--
עיראק – מלחמת-אזרחים: מקורות צבאיים ותקשורתיים בעיראק מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של כ-140 בני-אדם ביום נוסף של פיגועי-טרור, בקרבות ובהפצצות אוויריות שנערכו בצפון עיראק במהלך היממה האחרונה. בין ההרוגים היו 52 בני-אדם שנפגעו מפיצוץ של מכונית-תופת שהופעלה באזור העיר בגדאד. דוברים צבאיים מסרו על קרבות עם נפגעים ב-11 יישובים ברחבי עיראק במהלך היממה האחרונה. גורמים ביטחוניים עיראק מסרו שכוחות-הביטחון הצליחו לחסל טרוריסטים מוסלמים מתאבדים שתכננו לבצע פיגוע רב-נפגעים באזור העיר בגדאד. מקורות צבאיים בארה,ב מסרו על הריגתם של 5 מפקדים בכירים בארגון "המדינה האסלאמית" בהפצצה אווירית אמריקאית שנערכה באזור המזרחי של העיר מוסול.
--
תימן – מלחמת-אזרחים: מקורות מקומיים בתימן מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של יותר מ-30 בני-אדם בסדרה של קרבות ובהפצצות אוויריות שהיו במהלך היממה אחרונה ברחבי בתימן. מקורות נוספים בתימן מסרו שבין ההרוגים היו 8 נשים וילד שנפגעו בהפצצה אווירית של סעודיה שנערכה באזור העיר צנעא במהלך טקס ניחום אבלים.
--
אפגניסטן – טרור: מקורות תקשורתיים אפגניסטן מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של 16 בני-אדם בסדרה של פיגועי-טרור ובהיתקלויות בין כוחות-הביטחון של אפגניסטן לבין טרוריסטים מוסלמים מארגונים שונים.
--
פקיסטן – טרור: מקורות תקשורתיים בפקיסטן מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של 74 בני-אדם בפיגוע התאבדות שהתבצע בידי טרוריסטים מוסלמים שפעלו נגד מתחם דתי סופי שהנמצא בדרום פקיסטן. זה היה אחד מהפוגעים הקשים שהיו בפקיסטן בחודשים האחרונים. כמו כן נמסר על  הריגתם של 6 טרוריסטים מוסלמים בפעילות מיוחדת של היחידה ללוחמה בטרור שפעלה במזרח פקיסטן.
--
סומליה – טרור: מקורות תקשורתיים בסומליה מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של 4 בני-אדם בשלושה פיגועי-טרור שהיו באזור העיר מוגדישו ובדרום סומליה.
--
מצרים - טרור: מקורות תקשורתיים ערביים מסרו ב-16 בפברואר 2016 על הריגתם של 2 נוצרים קופטים בידי טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון "המדינה האסלאמית" שפעלו בצפון סיני.
--
לבנון – טרור: מקורות תקשורתיים בלבנון מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתו של טרוריסט מוסלמי מארגון "המדינה האסלאמית" בהיתקלות עם כוחות הביטחון שהייתה ליד העיירה ארסל.
--
טורקיה – כורדים: מקורות צבאיים בטורקיה מסרו ב-16 בפברואר 2017 על הריגתם של 3 מאנשי המחתרת הכורדית בפעילות צבאית יזומה שנערכה במהלך היממה האחרונה במזרח טורקיה.
==

ד"ר יוחאי סלע